Skip to content

Adatkezelési tájékoztatás

A tájékoztató célja, hogy az adatvédelemről nyújtson információt a karrier-boldogsag.hu olvasóinak.

Tudatni szeretnénk az olvasóval, milyen adatokat és milyen célra használunk fel.

A karrier-boldogsag.hu elkötelezetten védi a magánéletet.

Az oldal használatával és / vagy a szolgáltatás igénybevételével az ügyfél hozzájárul a személyes adatai feldolgozásához a tájékoztatóban leírtak szerint.

Adatvédelemmel kapcsolatos alapelvek

 • A feldolgozás jogszerű és átlátható. Mindig figyelembe vesszük minden ügyfél jogait.
 • A feldolgozás minimális adatot tartalmaz. Csak a szükséges személyes adatok minimális mennyiségét gyűjtjük és tároljuk.
 • Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében

Az összegyűjtött adatok

Az ügyfél által megadott adatok
Ez lehet az e-mail cím, név, telefonszám, skype cím, számlázási cím, szakmai életrajz tartalma – olyan információk, amelyek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. A szakmai életrajzot papírformában tároljuk a szolgáltatási projekt végéig.

Tájékoztatás partnereinkről
Bizalmas partnereinkről információkat gyűjtünk, megerősítve, hogy joguk van arra, hogy megosszák velünk ezeket az információkat.

Hogyan használjuk a személyes adatokat?

Az adatokat a szolgáltatás nyújtására használjuk fel.

Amikor az ügyfél felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizzük nyilvántartásunkban a lefolytatott írásbeli kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a lehetséges ügyfélproblémák a megoldásában. E-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk, szükség esetén értesíthessük változásokról, lehetőségekről.

Személyes adataidat használjuk a következők érdekében:

 • Szolgáltatás nyújtásához. Ez magában foglalja például a regisztrációt, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat; szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt; és értesítést bármely szolgáltatás módosításáról.
 • az ügyfelek kiszolgálásainak fokozása;
 • jogi vagy szerződéskötési kötelezettségek teljesítése.

Az ügyfél személyes adatait csak jogszerűen és / vagy hozzájárulással használjuk.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt a személyes adatokat a következő célokra fordítjuk:

 • azonosítás;
 • szolgáltatás nyújtása;
 • kommunikáció vagy számlázás közlése;

Az adatokat feldolgozzuk a következő célokra:

 • hogy személyre szabott ajánlatot adjunk,
 • kérdőívekhez, felmérésekhez az ügyfelek elégedettségével kapcsolatban;

A beleegyezése alapján a személyes adatokat feldolgozhatjuk az alábbi célokra:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldésére a szolgáltatótól;
 • más célokra, amelyekre külön megkértük a beleegyezését;

Feldolgozzuk személyes adatokat a törvényből fakadó kötelezettség teljesítéséhez és / vagy a törvény által biztosított lehetőségekhez. Fenntartjuk a jogot a személyes adatok összegyűjtésére és az ilyen adatok felhasználására. Az irányelv hatályán kívül eső adatokat csak akkor használunk, ha névtelen. A számlázási célokra vagy a törvényből eredő egyéb kötelezettségekre is felhasználhatjuk az adatokat.

Ki férhet hozzá az ügyfél személyes adataihoz?

Nem osztjuk meg személyes adataidat idegenekkel. Bizonyos esetekben bizalmas partnereinknek nyújtunk személyes adatokat annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását.

Adatainkat az alábbiakkal osztjuk meg:

Kapcsolt harmadik felek:

Csak olyan feldolgozópartnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Személyes adataidat harmadik feleknek vagy köztisztviselőknek akkor adjuk át, amikor erre jogilag kötelezve vagyunk. A személyes adatokat csak akkor osztjuk meg kívülálló vállalkozásokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll a kifejezett hozzájárulásod.

Hogyan védjük az ügyfél adatait?

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk a weboldalainkat és felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

Ennek érdekében különösen:

 • Szolgáltatásainkat SSL használatával titkosítjuk.
 • Weboldalainkat folyamatosan monitorozzuk.
 • A rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatainkat.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak a karrier-boldogsag.hu tanácsadója és üzleti partnerei jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a részünkre történő feldolgozása érdekében szüksége van, és rájuk szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem garantálhatjuk az információ biztonságát. Mindazonáltal ígérjük, hogy értesítjük az adatsérülésekről a megfelelő hatóságot. Arról is értesítjük, ha fenyegetést jelent az ügyfél jogaival vagy érdekeivel szemben. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a biztonság megsértését és segítsük a hatóságokat abban, hogy semmilyen jogsértés ne történjen.

Ha van fiókja van nálunk, vegye figyelembe, hogy titokban kell tartania a felhasználónevét és jelszavát.

Kiskorúak, gyermekek

Nem gyűjtünk adatokat gyermekekről.

Az adatvédelmi irányelv módosítható

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Szabályzat módosítására.
Utolsó módosítás történt: 2018. május 17.