Skip to content

Etikai alapelvek

Számomra az International Association of Coaching (IAC) etikai irányelvei irányadóak, melyek a következők.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi kompetenciáiknak és korlátaiknak.

A coachok arra törekszenek, hogy tudatában legyenek a saját hitrendszereiknek, értékeiknek, szükségleteiknek, és annak, hogy ezek milyen korlátokat jelentenek, és milyen következményekkel bírnak a munkájuk során. Lehetőségeikhez mérten megpróbálják tisztázni, hogy milyen szerepeket visznek az érintett felek és ezekkel a szerepekkel összhangban, ezeknek megfelelően funkcionálnak.

Szakmai felelősségvállalás: A coachok az etikus magatartás olyan magas színvonalát tartják fenn, amely jó fényt vet magára a coachra, valamint a szakma egészére is.

Emberek jogainak és méltóságának tisztelete: A coachok méltósággal és tisztelettel kezelik az ügyfeleket, miközben tudatában vannak a kulturális különbségeknek és az ügyfél autonómiához, adatainak védelméhez és titoktartáshoz való jogának.

A coachok megadják a minden embert megillető megfelelő tiszteletet, az alapvető jogokat és méltóságot. Tiszteletben tartják az egyénnek az adatvédelemhez, a titoktartáshoz, az önrendelkezéshez és az autonómiához való jogait. Teszik mindezt annak tudatában, hogy a jogi és egyéb kötelezettségek lehet, hogy ellentmondáshoz és konfliktushoz vezethetnek, miközben ezeket a jogokat alkalmazzák. A coachok tudatában vannak a kulturális, egyéni és szerepbeli különbségeknek, ideértve az életkort, nemet, genetikai örökséget, etnikumot, nemzeti hovatartozást, vallást, szexuális irányultságot, fogyatékosságot, nyelvet és a társadalmi-gazdasági státuszt.

Ezen tényezők alapján a coachok igyekeznek kiküszöbölni a munkájuk során megjelenő elfogultság hatásait. Továbbá tudatosan nem vesznek részt, valamint nem helyeselik a tisztességtelen diszkriminatív gyakorlatokat.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11