Etikai alapelvek

5. Coaching képzés

5.01 Tréning program tervezetek
Azok a coachok, akik más coachokat képeznek, megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy biztosítsák tréning programjuk átgondoltságát. Ezen felül az oktatásban résztvevők számára biztosítják azokat az anyagokat, amelyekről több információt szeretnének megtudni.

5.02 Tréning programok leírása
Azon coachok számára, akik más coachokat képeznek, nem megengedett, hogy félrevezessenek másokat az általuk kínált tréninggel kapcsolatban.

5.03 Etika a képzés során
Azok a coachok, akik más coachokat képeznek, biztosítják, hogy az oktatásban résztvevők megismerjék az ebben az Etikai Kódexben foglaltakat, továbbá a Kódexben foglaltak betartását biztosítják a képzés ideje alatt.

5.04 Képzés korlátozása
A coachok egyetértenek azzal, hogy észre kell venniük a saját korlátaikat, amikor más coachokat képeznek. Olyan esetben, amikor egy adott terület vagy technika kapcsán nem érzik kellőképpen tapasztaltnak magukat a képzéshez, akkor az oktatásban résztvevőt át kell irányítaniuk egy másik coachhoz vagy képzési programhoz.

6. Coaching kutatás és publikáció

6.01 A kutatás megtervezése
(a) Azok a coachok, akik kutatást végeznek, az elismert tudományos normák szerint megtervezik és irányítják azt.
(b) Coaching kutatásokat terveznek, hogy minimalizálják annak eshetőségét, hogy az összegyűjtött adatokból félrevezető következtetéseket vonjanak le.
(c) Azok a coachok, akik kutatásokat végeznek, rendelkeznek a szükséges szakértelemmel. Ha nem ez az eset áll fenn, akkor megfelelő kompetenciával rendelkező tudományos szakembereket kérnek fel a kutatás felügyeletére. A kutatást annak az országnak a törvényeivel összhangban hajtják végre, ahol a kutatás történik.

6.02 Kutatás végrehajtása
(a) Jóváhagyás, illetve hozzájárulás szükséges a kutatásban résztvevőktől vagy a befogadó szervezettől, kivéve az alábbi (b) esetben:
(b) Jóváhagyás vagy hozzájárulás a kutatásban résztvevőktől vagy a befogadó szervezettől csak különleges esetekben nem szükséges, úgy, mint anonim kérdőíveknél, vagy normál közegben zajló megfigyeléseknél.
(c) A résztvevőket tájékoztatják a kutatásról, valamint a várható felhasználás(oka)t illetően olyan nyelven, amely az általános közönség számára érthető.
(d) Amennyiben szükséges, a kutatás résztvevőit megfelelő módon meg kell védeni a kutatásban való részvétel káros következményeitől, ideértve (de nem kizárólagosan) a kutatástól való visszalépés potenciális következményeit is.
(e) Ha a kutatásban résztvevők számára ösztönzést kínálnak, akkor ennek a formája nem lehet túlzó, vagy nem megfelelő.

6.03 Kutatási eredmények jelentése
Amikor a coachok a kutatás eredményeit elérhetővé teszik, akkor nem közölhetnek meghamisított, illetve fiktív eredményeket. Ha a későbbiekben jelentős hibát vesznek észre a kutatást illetően, megkísérlik a korábbi eredmények korrigálását.

A következőkben tárgyaltak minden, coachok által publikált kiadványra vonatkoznak.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11