Etikai alapelvek

1.02 Az ország etikájának és jogrendszerének kapcsolata
(a) Jóllehet annak az országnak a Jogi gyakorlata elsőbbséget élvez az IAC Erkölcsi Normáival szemben, melyben a coach praktizál, a coachok alapvetően arra törekszenek, hogy betartsák az IAC Etikai Kódexében foglaltakat. A coach nem végezhet törvénybe ütköző tevékenységet, ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői jog, a szellemi tulajdonjog, vagy a szabadalmi jog megsértését.

1.03 Szakmai kapcsolat
(a) A coachok szolgáltatásaikat csak az IAC szakmai normáinak megfelelően biztosítják.
(b) A bizalom és a felelősség áll a coaching szakma középpontjában. A coachoktól elvárják, hogy
mindig feddhetetlen módon járjanak el az ügyfeleikkel, társaikkal és saját magukkal szemben.

1.04 Kompetencia a coaching során
(a) A coach tudatosan nem formál jogot olyan kompetenciára, mellyel nem rendelkezik. Mindenkor legalább olyan szinten fogja gyakorolni szaktudását, mint amelyet megkövetelnek tőle.
(b) A coachok csak olyan szolgáltatást nyújtanak, amely a saját kompetenciájuk korlátain belül marad, valamint a saját iskolázottságukon, képzettségükön vagy megfelelő szakmai tapasztalatukon alapul. A coachok csak azt a munkát vállalják el, amelyről úgy gondolják, a saját hatáskörükbe tartozik azt elvégezni.

1.05 Szakmaiság fenntartása
(a) A coachok az ésszerűség keretén belül mindig tisztában vannak az aktuális üzleti gyakorlatokkal és szakmai információkkal a saját tevékenységi területükön, és vállalják a folyamatos erőfeszítéseket, hogy fenntartsák kompetenciájukat mindazon készségek kapcsán, amelyeket használnak.
(b) A coachok folyamatosan tájékozódnak az új technológiákról, eljárásokról, jogi előírásokról és szabványokról, mivel ezek a coaching szakma szempontjából lényegesek.

1.06 A coaching szolgáltatás eredményei
(a) Amikor coachok szolgáltatást nyújtanak egy egyén, egy csoport vagy egy szerezet számára (ideértve bármelyik alkalmazott területet), akkor olyan nyelvezetet használnak, amely világosan érthető a szolgáltatásokat igénybe vevők számára.
(b) Ha a coachokat törvényi úton vagy egyéb más eszközzel eltiltják attól, hogy ilyen információkat biztosítsanak bizonyos egyéneknek vagy csoportoknak, erről tájékoztatják az adott egyéneket, csoportokat a szolgáltatás megkezdése előtt. 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11