Etikai alapelvek

Etikai Kódex

Bevezetés
A coachok különböző (úgy, mint személyes/life (életvezetési), valamint vállalati/üzleti) szakterületeken működnek annak érdekében, hogy segítsék ügyfeleiket. A coachokat kifejezetten coachingra képezték - vagy iskolában tanulták, vagy pedig mentor coach képezte őket -, valamint a saját élettapasztalataikat is beleépítik, illetve felhasználják a saját gyakorlatuk során.

A coachok egy sor titulust használhatnak, kezdve a coachtól a tanácsadón át a facilitátorig. Jóllehet minden coach másként méri a saját fejlődését, azonban az eredményt mindig a coach ügyfelei által megtett előrehaladással kell mérni.  A legtöbb coaching kapcsolat személyes jellegének köszönhetően ez az Etikai Kódex azokat a kereteket és értékeket biztosítja, amelyekre a professzionális coachok alapozzák a gyakorlataikat.

Ennek a Kódexnek a célját három szinten lehet meghatározni. Elsősorban, ismerteti azokat az általános elveket és értékeket, amelyekkel a coachok egyetértenek. Ezek tartalmazzák a titoktartást és a lehető legtöbb, az ügyfél jólétével és sikerével kapcsolatos kitételt. Másodsorban, olyan szabályokat sorakoztat fel, melyeket a coachoknak kell alkalmazniuk azokban az egyedi helyzetekben, melyekkel egy coach találkozhat munkája során.
Végezetül ennek a Kódexnek az a célja, hogy a coachok etikai és erkölcsi normáinak építőköveként szolgáljon. Azon túlmenően, hogy minden coach egyetért abban, hogy kövesse a Kódexben foglaltakat, egyben arra is ösztönözést kap, hogy bátran kiegészítse és hozzátegye a saját gondolatait. Ezzel is azt a célt szolgáljuk, hogy egy egész életen át tartó elkötelezettséget építsen ki, valamint etikus munkahelyet és szakmát hozzon létre.

1. Általános előírások

1.01 Az Etikai Kódex alkalmazhatósága
(a) Bármelyik kódexet úgy is fel lehet fogni, mint a tapasztalatok szabványosítását, szabályrendszerbe foglalva. Egy kódexet a közösség azért fogad el, mert tagjai elismerik, hogy az ilyen szabályoknak a betartása (ideértve azokat a megszorításokat is, melyeket ezek a szabályok maguk után vonnak) mindenkinek az előnyére válik, mind a közösségen belül, mind azon kívül.
(b) Ez az Etikai Kódex az IAC minden szakmai tagjára vonatkozik. Ez lényegében olyan kijelentések sorozatából áll, amelyek a tagok által betartandó minimális szintű gyakorlatokat írják elő. A tagoknak ezeket be kell tartaniuk. A Kódexnek az a célja, hogy ne csupán a szavait tartsák be, hanem a szellemiségét is.
(c) A coach azon tevékenységét, amely ezen Etikai Kódex tárgykörébe tartozik, csak akkor lehet felülvizsgálni ezen Etikai Normák alapján, ha a tevékenység része a saját coaching munkájához kapcsolódó feladatainak.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11