Etikai alapelvek

1.14 Érdekellentétek
(a) Amennyiben lehetséges, a coach tartózkodik az olyan szakmai kötelezettségek magára vállalásától, amelyek a már létező kapcsolatokban érdekellentétek kockázatát idézhetik elő.
(b) Ha előre nem látható tényezőknek köszönhetően a coach úgy gondolja, hogy a kapcsolatban potenciálisan érdekellentét alakulhat ki, megpróbálja megoldani ezt a helyzetet. Ennek során figyelembe veszi az érintett személyek érdekeit, valamint az Etikai Kódexben foglaltakat.

1.15 Barter
A coach csak olyan barter-megállapodásban vehet részt, amely nem kizsákmányoló. A coach a coaching szolgáltatásáért cserébe szabadon megállapodhat  áruk, szolgáltatások vagy más egyéb nem pénzügyi díjazások elfogadásában. Teszi ezt annak az országnak a jogi és jövedelemadó korlátozásain belül maradva, ahol a coaching szolgáltatás történik.

1.16 Kizsákmányoló kapcsolatok
(a) A coachok nem zsákmányolnak ki senkit így azokat sem, akik felett befolyással bírnak.
(b) A coachok nem lépnek szexuális kapcsolatra olyan személyekkel, akik felett a coachnak értékelő vagy direkt befolyása van, mert ilyen típusú kapcsolatokat kizsákmányolónak lehet tekinteni.

1.17 Ajánlások
Amikor szükséges és amennyiben szakmailag megfelelő, a coach együttműködhet más szakemberekkel annak érdekében, hogy hatékonyan és megfelelően szolgálja az ügyfelet.

1.18 Harmadik fél által megrendelt szolgáltatás
(a) Ha a coach beleegyezik abba, hogy egy személynek vagy egy entitásnak (szervezetnek) nyújtson szolgáltatást egy harmadik fél kérésére, akkor a coach - a lehetőségekhez mérten - minden féllel pontosítja a szolgáltatás megkezdésekor a kapcsolat természetét. Ez a pontosítás magában foglalja a coach szerepét (szervezeti tanácsadóként), a nyújtott szolgáltatás várható használatát, vagy a megszerzett információt, és azt a tényt, hogy lehetnek korlátai a titoktartásnak.
(b) Előfordulhat, hogy van előrelátható kockázata annak, hogy a coachot felkérik olyan szerepek vállalására, amelyek egy harmadik fél részvételének köszönhetően ellentmondóak. Ilyen esetben a coach tisztázza a saját felelősségének természetét és irányát, folyamatosan minden felet megfelelően informál, és az Etikai Kódexben foglaltakkal összhangban oldja meg a szituációt.

1.19 Delegáció a beosztottak irányába, és a beosztottak szupervíziója
(a) A coachok csak olyan feladatokat delegálnak az alkalmazottaiknak, illetve asszisztenseiknek, amelyek kapcsán tőlük ésszerűen elvárható - az oktatásuk, képzettségük, vagy tapasztalatuk alapján, illetve önállón, vagy a nyújtott szupervízió szintjének megfelelően -, hogy kompetensen végezzék el azokat.
(b) A coachok megfelelő képzést és szupervíziót biztosítanak az alkalmazottaiknak, és ésszerű lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ezek a személyek felelősségteljesen, hozzáértően és etikusan szolgáltassanak.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11